Haberler
Aşağıdaki ilgili linke tıklayarak haber kategorisini değiştirebilirsiniz.
Türkiye’de Enerji Verimli Ürünlerin Piyasa Dönüşümü Projesi Tamamlandı
12 Ocak 2016
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’nün UNDP ile birlikte 2010 yılından bu yana yürüttüğü Türkiye’de Enerji Verimli Ürünlerin Piyasa Dönüşümü Projesi tamamlandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’nün Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile birlikte yürüttüğü, Küresel Çevre Fonu (GEF) destekli “Türkiye’de Enerji Verimli Ürünlerin Piyasa Dönüşümü Projesi (EVÜDP)” başarılı bir şekilde tamamlandı. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) ve Arçelik A.Ş.’nin ortaklığını yaptığı projenin kapanış toplantısı, tüm paydaşların katılımıyla 16 Aralık 2015 tarihinde yapıldı.
 
Proje ile elektrikli ev aletlerinin enerji verimliliğine ilişkin olarak bir dizi Ar-Ge ve bilinçlendirme çalışması gerçekleştirildi. Türkiye’de elektrikli ev aletlerinin enerji verimliliği seviyesini yükselten mevzuatın geliştirilmesine katkıda bulunulurken, AB eko-tasarım ve enerji etiketleme düzenlemeleri ile uyumlulaştırma sağlandı.
 
Türk Standartları Enstitüsü’nün katkıları ile ıslak ürün grubu (çamaşır makinesi, çamaşır kurutma makinesi ve bulaşık makinesi) ve klimalar için yeni test laboratuvarları kurulması sağlandı. Üniversitelere yönelik Hibe Programı ile Ankara Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi ve Özyeğin Üniversitesi’ne destek verildi. Üniversitelerde araştırma laboratuvarları kuruldu ve elektrikli ev aletlerinin enerji verimliliği ile ilgili yeni dersler açılarak müfredat geliştirildi.
 
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı aracılığı ile piyasa denetçilerine piyasa denetim eğitimleri verildi ve Türkiye’de ilk kez ürün testlerini de içeren bir piyasa uygunluk tarama programı uygulandı. Tüketicilerin enerji verimli ürünleri tercih etmelerini sağlamak üzere satış personeli eğitimleri gerçekleştirildi. Kadınlara ve çocuklara yönelik bilinçlendirme faaliyetleri yürütülürken, enerji verimliliği bilincinin projeden sonra da gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlandı.
 
Proje kapsamında yürütülen bilinçlendirme kampanyası ile 9 milyonu aşkın kişiye ulaşılırken enerji verimli ürünler konusunda algı değişikliği oluşturuldu. Kampanyadan sonra yapılan araştırmaya göre enerji verimliliği konusunda farkındalık seviyesi %43,5’ten %58,6’ya, enerji etiketi hakkında doğru bilgi oranı %52,5’ten %58,2’ye çıktı; satın alma kararında enerji verimliliğinin önceliği üçüncü sıradan birinci sıraya yükseldi. Tüm çalışmalar sonucunda 2,8 milyon ton CO2 azaltımı sağlanarak, Türkiye’nin iklim değişikliği ile mücadelesine katkıda bulunuldu.
 
Kaynak: undp.org