Akbank Sürdürülebilirlik Raporu 2012

Akbank Sürdürülebilirlik Raporu 2012

Yayın Yılı : 2013
GRI Uygulama Düzeyi : C
Raporlanan Dönem : 2012 : Şirketin Kendi Beyanı
Raporlama Döngüsü : 1 Yıllık Sektör Eklentisi :
Rapor Türü : GRI G3 Sayfa Sayısı : 100
Entegre : Rapor Dili : Türkçe
Paydaş paneli/uzman görüşü :
Dış Denetim :
Denetim Sağlayıcı : -
UNGC :
ISO26000 :
OECD Çok Uluslu Şirketler Genel İlkeleri :
IFC Performans Standartları :
AA1000 :
Karbon Saydamlık Projesi :