ISS Türkiye Sürdürülebilirlik ve KSS Raporu 2013

ISS Türkiye Sürdürülebilirlik ve KSS Raporu 2013

Yayın Yılı : 2014
: -
Raporlanan Dönem : 2013 GRI Uygulama Beyanı : GRI Onaylı
Raporlama Döngüsü : 1 Yıllık Sektör Eklentisi :
Rapor Türü : GRI G4 Sayfa Sayısı : 36
Entegre : Rapor Dili : Türkçe, İngilizce
Paydaş paneli/uzman görüşü :
Dış Denetim :
Denetim Sağlayıcı : -
UNGC :
ISO26000 :
OECD Çok Uluslu Şirketler Genel İlkeleri :
IFC Performans Standartları :
AA1000 :
Karbon Saydamlık Projesi :