Roche Türkiye KSS Raporu 2011

Roche Türkiye KSS Raporu 2011

Yayın Yılı : 2012
GRI Uygulama Düzeyi : B+
Raporlanan Dönem : 2011 GRI Uygulama Beyanı : GRI Onaylı
Raporlama Döngüsü : 1 Yıllık Sektör Eklentisi :
Rapor Türü : GRI G3.1 Sayfa Sayısı : 84
Entegre : Rapor Dili : Türkçe, İngilizce
Paydaş paneli/uzman görüşü :
Dış Denetim :
Denetim Sağlayıcı : BSI
UNGC :
ISO26000 :
OECD Çok Uluslu Şirketler Genel İlkeleri :
IFC Performans Standartları :
AA1000 :
Karbon Saydamlık Projesi :