Tofaş 2015 Sürdürülebilirlik Raporu

Tofaş 2015 Sürdürülebilirlik Raporu

Yayın Yılı : 2016
: -
Raporlanan Dönem : 2015 GRI Uygulama Beyanı : GRI Onaylı
Raporlama Döngüsü : 1 Yıllık Sektör Eklentisi :
Rapor Türü : GRI G4 Sayfa Sayısı : 50
Entegre : Rapor Dili : Türkçe, İngilizce
Paydaş paneli/uzman görüşü :
Dış Denetim :
Denetim Sağlayıcı : None
UNGC :
ISO26000 :
OECD Çok Uluslu Şirketler Genel İlkeleri :
IFC Performans Standartları :
AA1000 :
Karbon Saydamlık Projesi :